Interface Magazine – BM9 Review (May 2020)

reviewed by Sascha Meijer

Wat opvalt is de degelijkheid en de bouwkwaliteit van zowel de BM9 als de speciale microfoonklemmen. De expertise en ervaring van Extinct Audio blijkt overduidelijk. Deze ribbonmicrofoon maakt prachtige, open en gedefi – neerde opnamen met een goede balans tussen karakter en transparantie. Het proximity-effect bij deze microfoon is erg sterk; dat maakt hem zeer geschikt als aanvullende microfoon. Maar hij kan ook zeker in z’n eentje een opname dragen. Het middengebied is, evenals het tophoog, zeer gedefi neerd, rustig en transparant, ook bij hoge volumes. Door de prachtige, open klank kun je rustig stellen dat de BM9 een stuk duurder klinkt dan dat hij daadwerkelijk is.

What stands out is the solidity and build quality of both the BM9 and the special microphone clamps. The expertise and experience of Extinct Audio is obvious. This ribbon microphone produces beautiful, open and defined recordings with a good balance between character and transparency. The proximity effect with this microphone is very strong; that makes it very suitable as an additional microphone. But it can certainly carry a recording by itself. The midrange, like the top highs, is very defined, calm and transparent, even at high volumes. Due to the beautiful, open sound, you can safely say that the BM9 sounds a lot more expensive than it actually is.

Read the full review at the link below. (In Dutch)